YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Kurumlarımız  >>   Mal Müdürlüğü

 MALMÜDÜRLÜĞÜ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 
Kamuran KARATEPE
Malmüdürü


YENİMAHALLE MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ   (EN GEÇ)
1 Her Türlü Gelirin Ve EmanetlerinTahsil Edilmesi 1-Konusuna göre;
 a)İlgili İdarenin yazısı
 b)Mahkeme Kararı
 c)İdare para cezası karar tutanağı
 d)Ecrimisil ihbarnamesi
 e)İlgilinin beyanı
15 DAKİKA
2 Teminat Alınması 1-İhaleyi Yapan kurumun yazısı
2-Teminat olarak kabul edilecek değerler
15 DAKİKA
3 Kesin Teminat İadesi  1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı                                                        
2-Alındı belgesi                    
3-SGK ilişiksizlik belgesi                                                              
4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge                              
5-Nakit teminatların iadesinde ilgili banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi           
45 DAKİKA
4 Geçici Teminat İadesi 1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı
2-Alındı belgesi                                                      
3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 DAKİKA
5 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 1-Alındı belgesi                                                   
2İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı                     
3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe                                                       
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi                          
1 SAAT
6 Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 DAKİKA
7 Emanet iade işlemleri 1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren belge                                             
2-Alındı belgesi(düzenlenmiş olması halinde)
3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
30 DAKİKA
8 Kaybedilen alındı belgeleri için tastikli suret verilmesi 1-Dilekçe
2-Gerekli hallerde gazete ilanı
1 SAAT
9 İlama Bağlı Borç Ödemelerinin Tahakkuk Ettirilmesi (Talep Dilekçesi İle) 1-Dilekçe T.C. Kimlik numarası , ödeme yaılacak bank adı ile banka hesap numarasının (İBAN) belirtilmesi gerekmektedir.
2-Ödeme vekile yapılacak ise vekaletname                                                                                                                                                                                                                    3-Avukatlık ücreti ödenmesi için serbest meslek makbuzu                                                                                                                                                                                                                                                                                
3 GÜN
10 İlama Bağlı Borç Ödemelerinin Tahakkuk Ettirilmesi (İcra Emri İle) 1-iİcra Emri.                                                                                                                                                                                                                                                                      2-Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı 3 GÜN


Ragıp Tüzün Caddesi No: 144 Yenimahalle/ANKARA
yenimahalle@icisleri.gov.tr